Uppdaterad 1 vecka sedan

This is the code for the website served at https://ur.gs/

Uppdaterad 1 månad sedan

An IRC bot written in Go

Uppdaterad 1 månad sedan

Remake of the classic Warhammer 40K: Chaos Gate game Ordoor = Order Door = Chaos Gate. Obviously.

Uppdaterad 1 månad sedan

https://adventofcode.com/2019

Uppdaterad 2 månader sedan

A libpurple plugin for https://delta.chat

Uppdaterad 6 månader sedan

Personal Ansible recipes

Uppdaterad 9 månader sedan

Uppdaterad 10 månader sedan

Uppdaterad 10 månader sedan

Offline voice agent

Uppdaterad 10 månader sedan

iSCSI hydra implementation in Go

Uppdaterad 10 månader sedan

A vertical email slice written in Go

Uppdaterad 10 månader sedan

Rust crockpot. In case I ever need to come back to TLS in rust.

Uppdaterad 10 månader sedan