This is the code for the website served at https://ur.gs/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

208B

+++ title = “Info” date = “2015-07-29” image = “/img/car.jpg” tags = [ “tag1”, “tag2” ] categories = [ “category1” ] +++

You can optionally set an image in the front matter of a post using image = "...".